4 SEASONS – שוהם

חזרה

פרויקט 4SEASONS  ממוקם בשכונת הסחלבים בשהם. כאשר, במרכז השכונה ישנו פארק ארכיאולוגי גדול, שטח ציבורי פתוח, המיועד לגינון, פיתוח נופי, גינות משחק שכונתיות וטיילת נופית.

חברה יזמית: אאורה ישראל

4 SEASONS – שוהם